Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan minggu pusat sumber